Vi erbjuder bland annat:

  • Servicegenomgångar
  • Intervallservice
  • Felsökningar
  • Reparationer
  • Installationer
  • Produktleveranser

Våra tekniker utför även arbeten i fastigheter som inte har ett ordinarie serviceavtal med oss. Du som styrelsemedlem kan alltså beställa reparationer, offerter, leverans av nya produkter osv. direkt av oss.  Servicearbeten debiteras löpande per påbörjad arbetstimme. Besökskostnad (Servicebilsavgift) tillkommer.

Vid leverans eller installation av nya produkter lämnas fast pris i förväg. Offerter är kostnadsfria men har förbehållet att installationskostnad kan variera. Om ett exakt pris skall lämnas måste tekniker besiktiga på plats, vilket ej utförs kostnadsfritt.

Vi erbjuder även löpande serviceavtal, som till exempel årliga genomgångar, vilket innefattar dammsugning/rengöring av maskiner, statusbedömningar osv. Vi upprättar även inställelseavtal med garantitider.

Vi levererar primärt Cylinda och Electrolux men om andra producenter önskar så ordnar vi självklart det. Med oss som leverantör så ringer ni samma nummer när en lampa i trapphuset har gått sönder eller när en Hyresgäst behöver en ny spisfläkt.