Vi erbjuder bland annat:

  • Blandarbyten
  • WC-byten
  • Ompackningar
  • Avloppsrensningar
  • Installationskontroller

Våra fastighetsskötare utför bland annat kranompackningar, blandarbyten, byte av sanitetsporslin och avloppsrensningar. Mindre VVS-arbeten såsom kranompackningar eller byte av vattenlås utförs mot timdebitering. Större arbeten såsom toalettbyten utförs till fast pris. Vi erbjuder självklart ROT Avdraget, detta utan kostnad till skillnad från en del av våra konkurrenter. Om du är intresserad av en produkt du sett någonstans, anteckna RSK numret och uppge det till vår kundtjänst så får du vårt bästa pris direkt på telefon.

Vid nyttjande av ROT-avdrag

För att kunna utställa en ROT Faktura måste vi bli meddelande om detta innan det beställda arbetet påbörjas.
I enlighet med skattemyndighetens regler så måste vissa kriterier vara uppfyllda för att du som privatperson ska ha möjlighet att utnyttja det s.k. ROT-avdraget. Om ni har utrymme att nyttja ROT-avdraget är inte känt för oss, varför det är viktigt att ni meddelar er begäran om att få göra ROT-avdrag.
Innan kontakten med oss så kan du förbereda dig på vilka uppgifter du behöver lämna till oss. Nedan finner ni en lista på de uppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna upprätta dokumentet som sedan skickas till Skatteverket.

  • Fullständigt namn
  • Personnummer
  • Lägenhetsnummer enligt lantmäteriet (om du är osäker på vad detta är, klicka HÄR)
  • Fastighetsbeteckning *
  • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer *

*: Om din Bostadsrättsförening har ett kontrakt med oss så har vi dess uppgifter.

Om du har lämnat korrekta uppgifter innan vi påbörjat arbetet hos er så tar vi inte ut någon avgift för att sköta denna administration till dig som privatperson. För att hos oss nyttja ROT-avdraget så måste arbetskostnaden uppgå till minst 820kr exkl moms. Vid arbetskostnad lägre än denna så kan ansökan om ROT-avdrag göras mot en administrativ avgift om 300kr inkl. moms.

I sådant fall där ni inte har meddelat oss att ni vill använda er av ROT-avdraget innan jobbet påbörjas, men i efterhand begär detta – förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift på 300kr inkl. moms

Läs mer om ROT på Skatteverkets Hemsida

Att tänka på som Bostadsrättsinnehavare

När du ringer till oss så upplyses du om eventuellt betalningsansvar. Det kan dock vara bra att tänka på att i normalstadgar i Bostadsrättsföreningar så får man som Bostadsrättsinnehavare i stort bekosta allt inre underhåll. Detta inkluderar avloppsrensningar. Läs igenom dina stadgar för att veta vad som gäller  i just Din Förening.