Vi kan erbjuda er
Teknisk Fastighetsförvaltning
Fastighetsskötsel
Kvalificerade Fastighetstjänster
Systematiskt Brandskyddsarbete
Enklare VVS & EL arbeten
Jour – kvällar & helger
Tvättstugeservice
Vitvaruservice
Trapphus – & lägenhetsstädning
Skötsel av utemiljö
Vinterarbeten & Snöskottning
Klottersanering
Glasmästeri
Rörmokeri
Elektriker
Snickeri
Byggare

Vi samarbetar b.l.a. med