Vi erbjuder bland annat:

• Termografiutredningar
• Fuktindikationsmätningar
• Golvvärmejusteringar
• Inventeringar, kontroller och sammanställningar inför upphandling
• Kontroller, felsökningar samt åtgärder i Fastighetssystem
• Rådgivning gällande besparingsåtgärder mm.

Kalla lägenheter och drag kan ha många olika orsaker. Åkerlunds kan hjälpa till med utredning av var och hur problem kan identifieras och lösas. En termografiundersökning är ett instrument för felsökning och loggning av temperatur ett annat. Beroende av problemets natur kan materialet redovisas i en enklare skriftlig form eller en mer omfattande och ingående rapport med bild och text.

Statusbesiktning av lägenheter där kök, badrum och radiatorer kontrolleras avseende skick och funktion kan förebygga kostbara skador orsakade av vatten och dåligt utförda installationer. Med smärre förebyggande åtgärder kan även kostnaden för föreningens fastighetsförsäkring reduceras.

Vid misstanke om vattenskada är en fuktindikationsmätning en bra första åtgärd. I en rapport rekommenderar vi, om förhöjda fuktvärden föreligger, lämpliga åtgärder. I fall då källan till läckaget inte kan hittas vid okulär besiktning utförs läcksökning med värmekamera.

Om föreningen står inför mer omfattande arbeten med fasader eller allmänna utrymmen kan Åkerlunds hjälpa till med inventering och i vissa fall antikvariska förundersökningar.

Ansökningar om bidrag för överkostnader i samband med yttre åtgärder, exempelvis fasader, fönster eller taktäckning där ett antikvariskt korrekt genomförande kan ställas mot ett billigare alternativ, hjälper vi också till med.

Vidare är flera av våra tekniker utbildade i Vattensäkert Kök.