Notera att en tvättbokningscylinder är något man som bostadsrättsinnehavare betalar för själv om inte föreningen säger något annat.

Beställare*

Adress*

E-post*

Nummer på cylinder*

Ev. meddelande