• Upplockning av skräp
 • Renhållning i anslutning till avfallsbehållare
 • Tömning av papperskorgar, askkoppar od.
 • Vårstädning
 • Höststädning
 • Maskinell sandupptagning.
 • Gräsklippning
 • Maskinell sandupptagning
 • Kantskärning av gräsmattor
 • Bevattning
 • Gödning
 • Beskärning av träd
 • Beskärning av buskar
 • Föryngringsbeskärning
 • Klippning av häckar
 • Bekämpning av ogräs i rabatter
 • Beskärning av rabattrosor
 • Mekanisk ogräsbekämpning på ytor med asfalt, plattor eller grus
 • In- och utplacering samt behandling av trädgårdsmöbler mm höst och vår
 • Renhållning efter lövfällning