Tänk på att alla namnändringar måste skickas in eller godkännas av styrelse eller hyresvärd. Skickas namnändring in från boende kommer detta att vidarebefordras för godkännande och kan därför dröja lite.

Beställare*

E-post*

Adress*

Nuvarande namn (säljare)

Nytt namn (köpare)

Lägenhetsnummer (skatteverkets, t.ex. 1202 och ev. internt lägenhetsnummer)

Tillträdesdatum

Ev. meddelande (t.ex. porttelefon)