Från Ellevio:

2017-02-24 06:14
Strömavbrott i Södermalm
Vår personal är på väg för att lokalisera felorsaken.
Beräknad sluttid är 2017-02-24 08:17
947 berörda kundanläggningar.
Just nu större elavbrott på Södermalm