Stockholm Vatten arbetar med att åtgärda ett akut läckage vid Sankt Eriksgatan 76. Detta påverkar vattenförsörjningen. 

Information, boende Sankt Eriksgatan