Vi övergår till elektronisk hantering av våra inkommande leverantörsfakturor fr.o.m. 2014-05-30. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer att skannas och därefter tolkas maskinellt.

Den nya hanteringen ställer krav på den information som står på fakturorna.

Följande information måste finnas på alla inkommande fakturor

  • Fakturanummer och/eller OCR-nummer
  • Inköpsordernummer
  • Referens
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Momsbelopp
  • Totalbelopp
  • Organisationsnummer
  • Bankgiro, alt. plusgiro
KreditnotorKreditnotor ska vara märkta med minustecken (-) framför beloppet
OBS! Ofullständiga fakturor kan vi tyvärr ej hantera så dessa kommer att returneras.

Faktureringsadresser

Följande faktureringsadresser gäller fr.o.m. 2014-05-30

 

Folke Åkerlunds Fastighetsservice AB

FE 270 Scancloud 

SE-831 90 ÖSTERSUND

För fakturor i PDF-format som skickas via mail gäller följande adress:

Publik E-postadress för PDF/XML fakturor:

akerlunds@pdf.scancloud.se

Med vänlig hälsning

Niclas Wärn

Verkställande Direktör

Åkerlunds Fastighetsservice AB

Viktig information till våra leverantörer